TOP 15/5 (2004 - 2008)

Vydáno dne 13. 01. 2009 (počet přístupů 3378)


Pražské žákovské přebory si zapsaly do své historie další ročník. Z hlediska počtu startujících se opakovala stejná situace jako v roce 2007, kdy tyto KPŽ byly poprvé uspořádány formou dvou závodů. Na jaře byl výrazný propad počtu startujících v kategorii nejmladší žactvo. Na podzim už byl celkový počet startujících srovnatelný s několika dalšími roky (viz následující dva grafy).

graf graf

Lze tedy možná už usuzovat, že se pražským oddílům nedaří nejmladší žactvo udržet u plavání. Souvisí to asi i s tím, že díky obecnému poklesu zájmu jsou do oddílů přijímáni i plavci s menšími předpoklady pro tento sport a nižším stupněm zvládnutí základních plaveckých dovedností než v letech minulých. Teprve další roky ale ukáží, jak se tato situace projeví na počtu startujících a kvalitě jejich výkonů ve starších žákovských kategoriích. V dalším grafu je znázorněn počet plavců z "pražské pětky". Pro Motorlet je potěšitelné, že zatím se mu daří vzdorovat úbytku potencionálních mladých plavců asi nejlépe ze všech hodnocených oddílů. Již druhým rokem je to právě náš oddíl, který má na těchto KPŽ nejpočetnější zastoupení. Naopak počty plavců v celkem 10 sportovních třídách v ZŠ Nedvědova a ZŠ Sázavská už snad klesat nebudou.

graf graf

A to i proto, že v oddílech zastřešujících přípravu v plaveckých třídách je úbytek počtu žákovských plavců v mladším a starším žactvu výrazně menší než v ostatních (více viz Široká základna). I díky tomu bylo vždy více jak 50% z celkového počtu startujících v těchto kategoriích z Bohemians a USK. Na podzimních KPŽ 2008 byl ale tento podíl nejnižší za celé vyhodnocené období - 52%. To platí i pro celkové zastoupení plavců z pražské pětky na KPŽ - 82%. Takže procentuálně i v absolutních číslech byl rok 2008 z pohledu počtu startujících tím nejúspěšnějším pro další pražské oddíly - Česká plavecká škola, Dukla Praha, Riverside Swimming Club a Vodní stavby Praha. Na podzimních KPŽ celkem startovalo z těchto oddílů 39 plavců v mladším a starším žactvu.

graf graf

Naopak letos nestartovaly na KPŽ akvabely z Neptunu Praha. A to je škoda, protože rozhodně nikdy nebyly jenom do počtu. Jejich početná účast především na KPŽ C ovlivnila i velké výkyvy v počtu startujících nejmladších žákyň, jak je patrno z předchozího grafu. V menší míře to platí i pro následující graf. Ten naznačuje rozložení zájmu o sportovní plavání mezi chlapci a dívkami.

graf 100 VZ

Rok 2008 z pohledu srovnání s výkony v předchozích čtyřech letech je opět dostupný pro jednotlivé věkové katagorie přes položky menu. V tabulce rekordmanů KPŽ se změnily zápisy "jen" u devíti časů. Tedy žádná velká sláva v olympijském roce. Je potřeba si ale uvědomit, že mnohé rekordní časy drží plavci, kteří byli v žákovské reprezentaci ČR a v případě Michala LEDLA a Jakuba MALÉHO jsou i držiteli rekordů ČR žactva. Ovšem plavání není jenom o rekordech a přebornických titulech. A navíc v žákovských kategoriích se chleba úplně neláme. Přesto alespoň jeden výkon na KPŽ 2008, který nebyl oceněn zlatou medailí, vyzdvihneme. Na podzimních KPŽ zaplavala Kristýna HORSKÁ z Bohemians 100 m volný způsob čas 01:09,8. Zaostala tedy pouhou desetinku za rekordem KPŽ Terezy KOPECKÉ z roku 2002 a přesto byla až druhá. Mimochodem, Kristýna se poprvé představila na KPŽ v barvách Neptunu Praha.


autor: mtb | komentářů: 0
Související články:
Kam spadne počet žáků na KPŽ? (03.07.2010)
TOP 15/5 (2003 - 2007) (02.03.2008)
Top 15/5 (2002 - 2006) (23.11.2006)
TOP 15/5 (2001 - 2005) (06.12.2005)