TOP 15/5 (2003 - 2007)

Vydáno dne 02. 03. 2008 (počet přístupů 3540)


V loňském roce došlo k výrazné změně v organizaci pražských KPŽ. Tří závody nahradily dva a prakticky bylo zrušeno KPŽ B, které dlouhodobě představovalo nepočetněji obsazený pražský žákovský přebor. Tato změna celkem logicky navázala na změny v organizaci republikových žákovských závodů. Dalším důvodem byl předpokládaný malý počet startujících především na KPŽ A.

Jak to bylo v loňském roce doopravdy z hlediska počtu startujících ukazují následující grafy. V nich je zachycen počet startujících plavců v letech 2001 až 2007. V každém z hodnocených roků je znázorněn nejprve počet startujících na jarních KPŽ a druhý sloupec pak vyjadřuje situaci na podzimních KPŽ.

počty plavců

Následující graf vyjadřuje totéž, ale názorněji ukazuje situaci v jednotlivých kategoriích žactva.

počty plavců

I když tedy ročník 93 byl z hlediska počtu startujících čtrnáctiletých plavců nejméně početným ročníkem v hodnoceném období, tak nejvýraznější pokles byl na jaře 2007 u nejmladšího žactva. To je kategorie, kterou dlouhodobě sporadicky obsazují Bohemians a USK. Počet startujících výrazně ovlivňuje i případná neúčast akvabel z Neptunu. Když se k tomu na jaře přidal i malý počet startujících slávistů, tak z toho byla jasně nejslabší účast v celém hodnoceném období. Na podzim už situace byla výrazně jiná a celkový počet startujících žáků v jednotlivých kategoriích žactva víceméně odpovídal předchozím letům.

Na dalším grafu je rozložení počtu startujících v kategorii mladší a starší žactvo podle typu oddílu. Opět je zachycen pro každý rok nejprve stav na jaře a poté na podzim. Nejvýraznější podíl na počtu startujících mají plavci sportovních tříd Bohemians a USK. Druhou velkou skupinu tvoří plavci připravující se v Motorletu, Olympu a Slávii. Ve třetí skupině jsou pak plavci z ostatních oddílů.

počty plavců

Graf potvrzuje rozhodující podíl plavců ze "silné pražské pětky" na obsazenosti pražských KPŽ. V posledním grafu je proto znázorněn počet startujících plavců právě z těchto oddílů a to ve všech žákovských kategoriích.

počty plavců

Znázorněné počty startujících na pražských KPŽ nenaznačují nějaký jasný trend. Je otázkou, zda sedmileté období může nějaký trend vůbec ukázat. Takto dlouhé období totiž zhruba odpovídá počtu let, kdy může žák na jednotlivých KPŽ startovat. Z grafů nejsou patrny ani změny, které se týkaly především těch menších oddílů. Úplně zanikl Sokol Kampa, vytratili se plavci z Pražačky i ZŠ Homolka. Tam jsou možná technické podmínky pro žákovské sportovní plavání v Praze úplně nejlepší. O to je to větší škoda, že se nevyužívají. Kolik základních škol v Praze má vlastní 25 m plavecký bazén? O tom se nezdá ani pražským plaveckým třídám v ZŠ Nedvědovo náměstí v Praze 4 nebo v ZŠ Sázavská v Praze 2. Ale objevily se i dva nové oddíly. Školní Riverside Swimming Club a Česká plavecká škola.

Obavy z výrazného poklesu počtu startujících na KPŽ se tedy nepotvrdily. Přesto nová organizace pražských KPŽ zůstává v platnosti i pro letošní rok. Přináší totiž zjevné výhody. Především početnější závodní pole. Zvláště na jarních KPŽ C bylo někdy těch prcků hodně málo. Dále se ušetřily tří závodní půldny. Možná i díky tomu se v loňském roce konečně našly prostředky i na medaile pro nejmladší žactvo. A i sbor pražských rozhodčích vlastně ušetřil jeden víkend. Napadá nás snad jediná nevýhoda. Díky tomu, že se do rozplaveb nasazuje podle časů, je především u těch mladších ročníků trochu obtížnější zjistit, jak závod dopadl. Možná by stálo za úvahu vybrat v jednotlivých půldnech například jednu disciplínu, do které by se nasazovalo i podle ročníků. Plavci by si v ideálním případě zazávodili o medaile přímo v rozplavbě.

V menu jsou odkazy na vyhodnocení dosažených časů podle kategorií na pražských KPŽ v posledních pěti letech. Ty zaplavané v roce 2007 jsou opět zvýrazněny.


autor: mtb | komentářů: 0
Související články:
Kam spadne počet žáků na KPŽ? (03.07.2010)
TOP 15/5 (2004 - 2008) (13.01.2009)
Top 15/5 (2002 - 2006) (23.11.2006)
TOP 15/5 (2001 - 2005) (06.12.2005)