Kontakty na redaktory

Obsah stránek zajišťují redaktoři ve spolupráci s autory článků. Základní rozdíl mezi redaktorem a autorem spočívá v tom, že redaktor má přímý přístup k publikování. Redaktor svoje vlastní články může podepisovat zkratkou, články získané od autorů podepisuje plným jménem autora.

Seznam redaktorů

zkratka jméno e-mail
mtb Bartoš Matěj matej.bartos@skmop.cz
bzz Bartoš Zbyněk mop1@volny.cz
Žikeš Radek radek.zikes@skmop.cz


Matěj Bartoš vedle redakčních úkolů zajišťují i administraci a další rozvoj možností stránek. Proto s upozorněním na technické problémy se obracejte na první z uvedených e-mailů.

Stránky plaveckého oddílu SK Motorlet se nezaměřují pouze na dění v oddílu. Proto není důvod, proč bychom se bránili uveřejnit příspěvek související s plaváním třeba i od nečlena oddílu. Praxe je ale bohužel taková, že příspěvky nedostáváme často ani od lidí z oddílu. Proto stránky neobsahují tolik informací, kolik by mohly (a měly).

Obecně ale platí, že každý článek vyjadřuje především autorův názor a autorovo hodnocení. To se samozřejmě nemusí plně shodovat s pohledem trenérů nebo vedení oddílu. Použitý redakční systém ovšem umožňuje každému čtenáři případně vyjádřit názor jiný respektive opravit chybné informace, a to formou komentáře přímo u článku.

Matěj Bartoš
šéfredaktor

naposledy aktualizováno dne 31. 07. 2017
Související články:
Kontakt na vedení oddílu (07.04.2021)
Kontakty na trenéry (23.05.2020)Čtenář