Poplatky v plaveckém oddílu SK Motorlet Praha

Platby členů oddílu zajišťují rozhodující část provozních nákladů oddílu. Základ tvoří měsíční platby, jejichž výnos slouží především k úhradě nájmu za bazén. Od 1.9.2020 je jejich výše následující:

 měsíční platby
 Družstvo X
1 000,- Kč
 I. družstvo
1 700,- Kč
 II. družstvo
1 700,- Kč
 přípravka A a B
1 700,- Kč
 přípravka C
1 000,- Kč
 náhradní poplatek
100,- Kč

Měsíční platby probíhají v rámci školního roku tzn. září-červen.
Platí se převodem vždy v daném měsíci nebo je možné platit několik měsíců dopředu.  Jiný režim plateb je možný až po dohodě s vedením oddílu.
Náhradní poplatek se platí v případě dlouhodobé nemoci (delší jak jeden měsíc) a schvaluje ho výbor oddílu na základě písemné žádosti rodičů hospodáři plaveckého oddílu.roční platby
registrační poplatek ČSPS
100,- (10ti letí a mladší 30,-) Kč
členský poplatek
100,- Kč

Registrační poplatek odvádí oddíl Českému svazu plaveckých sportů. Každý závodní plavec má svůj registrační průkaz.

Členský poplatek se týká všech členů plaveckého oddílu a odvádí se našemu klubu SK Motorlet Praha, spolek.


Údaje pro elektronickou platbu:
Číslo účtu: 123-2951010297/0100
Variabilní symbol: XXXX - čtyřmístné číslo (Byl Vám přidělen nebo ho obdržíte na emailu od jaroslav.lochman@skmop.cz)
Zpráva pro příjemce: jméno plavce, předmět platby
příklady variabilních symbolů: platby příspěvků a registrací VS XXXX, platba soustředění XXXX1 (každé soustředění bude mít svůj VS)

Ostatní jednorázové náklady (např. doprava na závody, soustředění, oddílové soupravy atd.) se hradí individuálně podle skutečné výše. Oddíl hospodaří podle pravidel pro neziskové organizace.


naposledy aktualizováno dne 27. 08. 2020
Související články:
Nábor do plaveckého oddílu SK Motorlet Praha (11.05.2020)
Proč plavat? - Fyzický rozvoj (19.11.2019)