Dotace na talentovanou mládež

Vydáno dne 01. 05. 2007 (počet přístupů 2683)


Po dvou letech se na stránkách ČSPS opět objevila zmínka o dotačním programu pro talentovanou mládež. V listopadu 2006 bylo zveřejněno bodové hodnocení oddílů za rok 2005, které slouží jako podklad pro rozdělení této státní dotace mezi třicítku nejúspěšnějších. V článcích "Investice do budoucnosti" a "Nejúspěšnější žákovské oddíly v TOP32" jsme již dříve vyjádřili pochybnosti o tvrzení tehdejšího předsedy ČSPS Ing. Vladimíra Srba, že "ČSPS dlouhodobě tyto finanční prostředky směřuje do plaveckých oddílů s propracovaným systémem péče o mládež". Ovšem to hlavní tehdy v článku pana Srba chybělo - kam konkrétně ČSPS peníze směřuje.

graf počtu bodůSe zpožděním dvou let se ale i tato informace objevila, takže i my se k tématu vracíme. Přílohou tohoto článku jsou čtyři tabulky, které obsahují vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých oddílů na MČR žactva respektive Poháru ČR žactva v letech 2003 až 2006. Vyšli jsme z metodiky, kterou ČSPS používá ve svém klíči pro stanovení pořadí oddílů. A to přesto, že k ní máme výhrady. O tom ale více v již ve zmíněných článcích nebo v novém komentáři "Jablka s hruškami".

V tabulkách jsme bodově ohodnotili umístění do desátého místa v mistrovských závodech a oddíly jsme seřadili podle celkového počtu přepočítaných bodů. Při přepočtu byly bodové výsledky v kategorii starší žactvo zdvojnásobeny a body z Poháru desetiletých vynulovány. Protože od roku 2006 se i pro jedenáctileté plavce plavou Poháry, jsou body z těchto závodů započteny v poloviční hodnotě a tím se částečně eliminuje jejich dvojnásobný počet oproti mistrovským závodům dvanáctiletých. Ve všech tabulkách jsme zvýraznili a doplnili následující údaje:

Potenciální základna

Města, v nichž jednotlivé oddíly působí, jsme rozdělili podle počtu obyvatel do sedmi skupin: A - více jak 150 tisíc, B - 80 až 150, C - 50 až 80, D - 30 až 50, E - 20 až 30, F - 10 až 20, G - do 10 tisíc obyvatel.
Vycházeli jsme ze sčítání obyvatelstva ČR v roce 2002. Předpokládáme, že právě tento údaj přibližně vyjadřuje rozdíly v potencionálních náborových oblastech.

Pořadí dle ČSPS v roce 2005

Je uvedeno ve všech čtyřech tabulkách, i když ČSPS provedlo propočet podle výsledků za rok 2005. Na body dosáhlo 74 oddílů. U těch, které žádné body nezískaly nebo vůbec nebyly uvedeny v seznamu ČSPS je pořadí proškrtnuto.

Dotované oddíly

Zeleně jsou podbarveny názvy těch oddílů, které mají možnost zajistit trénink žactva i pomocí profesionálních nebo poloprofesionálních trenérů. Jedná se o oddíly napojené na sportovní třídy a SCM podporovaná přímo ČSPS (případně obojí). Ve skutečnosti je oddílů, které alespoň částečně mohou využívat placené trenéry žactva, přeci jenom o něco více. Protože jsme ale na Internetu nenalezli takto zaměřený přehled, nezahrnuli jsme například Lokomotivu Beroun, která je přidružená k SCM KSP Kladno nebo Olymp Praha, který je přímo podporován Ministerstvem vnitra. Podbarveny by měly být tedy jen ty oddíly, kterým ČSPS přímo nebo "prostřednictvím MŠMT" přispívá na jejich provoz.


Závěr si z tabulek může udělat každý sám. Ovšem je to jen hromada čísel, která snad pouze přesněji než svazový klíč vyjadřuje, kde byly v posledních letech relativní (!) úspěchy v žákovských kategoriích. Výrazná převaha oddílů napojených na sportovní třídy a SCMka snad svědčí o tom, že systém dotací funguje. Jestli realizace u některých z nich ale kulhá nebo jinde se jedná spíše o "fenomén předčasně akcelerovaných plavců" nechť posuzují ti, kteří tyto dlouhodobé dotace přidělují a zároveň ovlivňují jejich směrování.

Je ovšem otázkou, zda je správné "znovu dotovat již dotované" a pokud ano, zda pak pro ně mají platit v hodnocení stejná kritéria, jako pro nedotované oddíly. Vždyť snad právě alespoň část této podle výkonnostního klíče rozdělované dotace by mohla umožňovat, aby i "nevyvolené" oddíly měly podstatně větší šanci dosáhnou na takové peníze, aby si například mohly dovolit zaplatit alespoň "čtvrtprofesionální trenéry". Samozřejmě by to vyžadovalo stanovit jasná kritéria hodnocení a omezující podmínky. Snad by to pak bylo alespoň pro některé z nevyvolených to "světlo na konci tunelu". Placení trenéři určitě nejsou jediným důvodem předních umístění dotovaných oddílů, ale jeden z nejdůležitějších předpokladů stability to určitě je.

Peněz ale není nikdy dost a ČSPS se asi těžko může chlubit výraznými úspěchy při jejich získávání z neveřejných zdrojů. Samozřejmě o to pečlivěji by měla zvažovat jejich rozdělení. Ony totiž ani ty, které "tečou těm vyvoleným" ve většině případů nejsou asi nijak závratné. Přesto si dovolíme tvrdit, že některé "vyvolené" oddíly nedávají žákovskému plavání tolik, kolik by měly.

Existuje ovšem i finančně nenáročná forma odměny - veřejné ocenění práce. Bohužel ani v tomto směru jsme nezaznamenali u ČSPS nějakou snahu o vyhledávání "plaveckých oddílů s propracovaným systémem péče o mládež". Pochválíme se tedy sami. Motorlet se v posledních letech posunul mezi nedotovanými oddíly mezi republikovou špičku. O tom snad není sporu. Všem, kteří se na tom podíleli, alespoň touto formou gratulujeme.


Přílohy:
Bodování ČSPS - podrobný rozpis - Motorlet v roce 2006 (.doc - 26 624 B)
Bodování ČSPS - oddíly v roce 2005 (.pdf - 58 475 B)


autor: mtb | komentářů: 4