Na dně?

Vydáno dne 05. 04. 2011 (počet přístupů 2730)


aneb TOP 15/5 (2006 až 2010)


V předchozím vyhodnocení pražských KPŽ (více viz. Kam spadne počet žáků na KPŽ?) byl z grafů patrný poměrně rychlý propad počtu žáků v pražských plaveckých oddílech. Vracíme se tedy opět k této tématice a většinu grafů z výchozího článku jsme doplnili o údaje z roku 2010.

Z aktualizovaných grafů je patrné, že při srovnání s rokem 2009 nedošlo v roce 2010 na KPŽ k výrazné změně celkového počtu startujících plavců. Je asi příliš brzy na tvrzení, že propad se již zastavil. Ale i kdyby to byla pravda, je bohužel i zřejmé, že počet žákovských plavců v Praze je velmi nízký. Jak je patrné z prvního grafu, na podzimních KPŽ 2010 byl vůbec nejnižší počet starších žáků za celé sledované období. Na Strahově jich startovalo jen padesát. Ovšem i na loňských jarních pražských přeborech bylo dosaženo dalšího minima a to v celkovém počtu startujících. Jen 223 plavců ve všech kategoriích! Je to sice jen o jednoho plavce méně než na podzim 2010, ale ve srovnání s tím nejpočetněji obsazeným obdobím (podzim 2003) je to propad o 155 startujících.graf graf

První graf zachycuje rozložení počtu startujících plavců na pražských KPŽ. U nejmladšího žactva jsou počty startujících značně rozkolísané, ale nesignalizují nějaký výrazný propad. Reorganizace závodů v roce 2007 měla samozřejmě dopad na počty startujících v závodu, ale rok 2009 naznačil, že celkový pokles bude výrazný. Z druhého grafu je pak zřejmé, že největší propad v počtu startujícíh je u plavců ze sportovních tříd. Je vyšší jak 50%.


Počet plavců samozřejmě není žádné všemocné zaklínadlo. Není přímá úměra mezi počtem plavců v přípravkách a počtem těch, kteří se později přiblíží republikové špičce. Nepochybně u větší základny je ale i větší pravděpodobnost, že se oddílům podaří takové plavce nalézt a vychovat. Ale je to jen jeden z předpokladů. Například z třetího grafu je patrné, že ročník 1997 byl co do počtu plavců nejslabší ze všech hodnocených. Přesto bude především v kategorii žákyň patřit k těm nejúspěšnějším. Víc než cokoliv jiného je to ale pouze náhoda.

Rozhodně to není výsledek nějakého systému péče o talentovanou mládež, kterým se vždy ohánělo vedení ČSPS. Dotovaná celorepubliková síť sportovních tříd jako jediná cesta k světlým zítřkům plavání má v Praze již delší dobu pořádné trhliny. Dvě sportovní školy nyní už ani nevytvářejí iluzi, že o sportovní plavání je v nich zájem. Od roku 2007, kdy se změnila organizace pražských KPŽ, není patrná žádná změna v oblasti intenzivnější propagace plavání v Praze. A to už uběhl jeden olympijský cyklus.graf graf

Třetí graf zobrazuje, jak se měnil počet plavců startujících na KPŽ v jednotlivých ročnících v závislosti na věku plavců. Čtvrtý graf zachycuje poměr počtu plavců, kteří jsou ve sportovních třídách USK a Bohemians a těmi v ostatních oddílech. U těch je ještě rozlišeno, zda trénují v oddílech s větším důrazem na výkonnost a nežákovské sportovní plavání.

Motorlet při srovnání počtu plavců s ostatními pražskými oddíly vychází jako relativně úspěšný. I u něho je sice patrný úbytek počtu žáků, ale zároveň se postupně vytvořila početná skupina plavců ve věkové kategorii dorost a dospělí. Ta před deseti lety neexistovala. Vzhledem k časovým i kapacitním omezením plaveckého bazénu v Radlicích (ale i v Podolí) se oddílu stále daří držet maximální možný počet plavců i přes vysoké finanční náklady za pronájem bazénů. Rozšířila se i suchá příprava o posilovnu, ale i tak oddíl stále bojuje spíše s kapacitními problémy než s nedostatkem plavců. I když i ten je ale na náborech citelný.

Samozřejmě kapacitní problémy Motorletu jsou provázány s nedostatkem financí. A to přesto, že oddíl má nejvyšší členské příspěvky v Praze a využívá pouze práci dobrovolných trenérů a funkcionářů. Naštěstí se daří alespoň část nákladů pokrýt z výkonnostní dotace od ČSPS. Co ale způsobí situace kolem Sazky a utahování státních výdajů? Motorletu nepomůže, ani když letos ještě více výsledkově převálcuje ostatní pražské oddíly. A to je velmi pravděpodobné. Vyvolení jsou vyvolení. Bylo by ale správné, aby se o své výsady výrazněji přičinili.graf graf

Pátý a šestý graf navazuje na graf číslo 2. Výrazný pokles počtu startujících je patrný u mladšího i staršího žactva. Poprvé za sledované období neměl na žákovských přeborech na Strahově zástupce Olymp, tedy hned ze třech ročníků, což z grafu úplně patrné není. To je další se smutných rekordů, které přinesl loňský rok.Související články:
TOP 15/5 (2005 - 2009) (03.07.2010)
TOP 15/5 (2004 - 2008) (13.01.2009)
TOP 15/5 (2003 - 2007) (02.03.2008)
Top 15/5 (2002 - 2006) (23.11.2006)
TOP 15/5 (2001 - 2005) (06.12.2005)


autor: mtb | komentářů: 0