Kontakt na trenéry

Déčko
decko@skmop.cz
Petra Škábová
vedoucí trenérka
trenérka I. třídy
rozhodčí II. třídy
606 945 956
petra.skabova@skmop.cz
I. družstvo
jednicka@skmop.cz
Radek Žikeš
vedoucí trenér
trenér II. třídy
rozhodčí II. třídy
721 950 748
radek.zikes@skmop.cz
Martina Moravčíková
trenérka
trenérka III. třídy
rozhodčí III. třídy
martina.moravcikova@skmop.cz
Matěj Bartoš
trenér
trenér III. třídy
rozhodčí III. třídy
matej.bartos@skmop.cz
Adéla Ludvíková
trenérka
trenérka III. třídy
rozhodčí III. třídy
adela.ludvikova@skmop.cz
Ondřej Šorm
trenér
trenér III. třídy
rozhodčí III. třídy
ondrej.sorm@skmop.cz
II. družstvo
dvojka@skmop.cz
Jan Langmayer
vedoucí trenér
předseda trenérské rady
trenér II. třídy
rozhodčí II. třídy
603 480 027
jan.langmayer@skmop.cz
Dan Omcirk
trenér
trenér III. třídy
rozhodčí III. třídy
dan.omcirk@skmop.cz
Tomáš Seeman
trenér
trenér I. třídy
rozhodčí III. třídy
tomas.seeman@skmop.cz
Ondřej Fiedler
trenér
trenér III. třídy
rozhodčí III. třídy
ondrej.fiedler@skmop.cz
Přípravka
pripravka@skmop.cz
Jaroslav Lochman
vedoucí trenér
trenér II. třídy
rozhodčí II. třídy
605 814 264
jaroslav.lochman@skmop.cz
Lukáš Stříteský
trenér
trenér II. třídy
rozhodčí II. třídy
lukas.stritesky@skmop.cz
Linda Szabó
trenérka
trenérka III. třídy
rozhodčí III. třídy
linda.szabo@skmop.cz
Jiří Mikula
trenér
trenér II. třídy
rozhodčí II. třídy
jiri.mikula@skmop.cz
Blanka Holendová
trenérka
trenérka II. třídy
rozhodčí II. třídy
blanka.holendova@skmop.cz


naposledy aktualizováno dne 13. 08. 2017
Související články:
Kontakty na redaktory (31.07.2017)
Kontakt na vedení oddílu (25.02.2016)