kviz na jarní prázdninydosud nepublikované fotografie z našeho archivu

123
456
789

Fotografie jsou číslovány zleva doprava a shora dolů. Nad každou fotografií je nadpis. Číslo nadpisu nyní odpovídá číslu fotografie ale jeho obsah nikoliv. Nadpisy v sobě totiž vždy skrývají přesmyčky jmén vyfotografovaných plavců. Všechny přesmyčky se skládají ze dvou slov a jsou napsány velkými písmeny. Případná malá písmena pouze doplňují nadpis.

Vaším úkolem je vyluštit přesmyčky a ke každé fotografii přiřadit správný nadpis. To znamená ten, který obsahuje skrytá jména vyfotografovaných. Tajenkou je tedy devítimístné číslo, které vznikne správným seřazením čísel nadpisů.
tajenka: