Přihlášky na závod "Krajský přebor žactva 2001-2003 Praha"

jménoročníkč.d.disciplínačas
DVOŘÁKOVÁ Aneta034 100 P 01:31,66
8 100 PZ01:22,91
13  50 VZ00:31,5
15 200 PZ03:12,3
17 100 Z 01:30,3
25 100 M 01:26,49
27 200 P 03:49,08
29 100 VZ01:15,34
FRŇKOVÁ Viola022 200 VZ03:10,1
4 100 P 01:34,1
8 100 PZ01:36,6
13  50 VZ00:35,4
17 100 Z 01:27,8
23 200 Z 03:14,39
27 200 P 03:17,37
JIRMANOVÁ Vanesa014 100 P 01:25,67
6 200 M 
8 100 PZ01:20,77
15 200 PZ02:45,1
17 100 Z 01:14,5
23 200 Z 02:49,40
25 100 M 01:13,6
29 100 VZ01:09,0
LANDSMANNOVÁ Eliška032 200 VZ02:25,08
6 200 M 02:51,69
8 100 PZ01:30,1
13  50 VZ00:30,8
15 200 PZ02:59,87
19 400 VZ05:10,2
25 100 M 01:13,3
29 100 VZ01:07,6
31 400 PZ
PŮLPÁNOVÁ Alžběta012 200 VZ02:24,46
6 200 M 
8 100 PZ01:17,93
15 200 PZ02:43,51
17 100 Z 01:15,5
23 200 Z 02:42,96
25 100 M 01:18,70
31 400 PZ05:48,07
TICHÁČKOVÁ Stella032 200 VZ03:28,2
8 100 PZ01:24,03
13  50 VZ00:32,3
17 100 Z 01:22,4
23 200 Z 03:01,9
29 100 VZ01:13,87
31 400 PZ
VRÁTNÁ Štěpánka024 100 P 01:31,88
8 100 PZ01:25,89
13  50 VZ00:33,1
17 100 Z 01:22,19
19 400 VZ06:21,4
23 200 Z 02:56,60
27 200 P 03:16,29
jménoročníkč.d.disciplínačas
ACHEDŽAK Anton021 200 VZ02:42,55
7 100 PZ01:28,53
9 400 VZ06:00,8
14  50 VZ00:32,4
16 200 PZ03:02,88
18 100 Z 01:25,6*
24 200 Z 03:00,24
26 100 M 01:43,6
30 100 VZ01:13,62
GERASIMOV David013 100 P 01:25,96
5 200 M 
7 100 PZ01:15,53
14  50 VZ00:29,1
16 200 PZ02:56,65
26 100 M 01:16,19
30 100 VZ01:05,63
GERASIMOV Mark023 100 P 01:28,79
7 100 PZ01:25,30
14  50 VZ00:33,4
16 200 PZ
28 200 P 03:22,1
30 100 VZ01:16,73
MACHÁČEK Samuel023 100 P 01:18,35
7 100 PZ01:12,06
14  50 VZ00:28,7
16 200 PZ02:31,47
24 200 Z 02:35,13
28 200 P 02:57,53
30 100 VZ01:04,8
NOVOTNÝ Matyáš013 100 P 01:11,4
7 100 PZ01:06,87
9 400 VZ04:39,9
16 200 PZ02:22,5
28 200 P 02:32,9
32 400 PZ05:12,0
RENC Matěj021 200 VZ02:13,50
9 400 VZ04:47,46
14  50 VZ00:28,61
18 100 Z 01:08,89
221500 VZ18:41,9
24 200 Z 02:26,68
26 100 M 01:11,37
30 100 VZ01:02,87
RUDNĚV Ilja011 200 VZ02:07,5
3 100 P 01:10,17
7 100 PZ01:05,46
14  50 VZ00:25,93
16 200 PZ02:27,47
28 200 P 02:38,8
30 100 VZ00:57,33
SMRČEK Ondřej025 200 M 02:33,02
7 100 PZ01:15,5
14  50 VZ00:28,8
18 100 Z 01:09,37
26 100 M 01:08,71
30 100 VZ01:01,01
SZABÓ David031 200 VZ03:44,3
3 100 P 01:33,39
7 100 PZ01:27,15
16 200 PZ03:03,5
18 100 Z 01:29,0
24 200 Z 03:02,0
28 200 P 03:12,81
32 400 PZ06:29,4
ŽÁK Jakub011 200 VZ02:17,64
5 200 M 03:00,0
14  50 VZ00:28,9
18 100 Z 01:11,31
24 200 Z 02:36,2
26 100 M 01:11,05
30 100 VZ01:02,25
ŽÁK Matyáš033 100 P 01:31,3
5 200 M 03:16,6
7 100 PZ01:23,73
16 200 PZ02:56,91
18 100 Z 01:24,0
26 100 M 01:26,19
28 200 P 03:12,28


Počet přihlášených závodníkůPočet přihlášených startů
 muži:11 ženy:7 celkem:18 muži:78 ženy:54 celkem:132