Lékařské prohlídky


Zdraví našich plavců nám skutečně leží na srdci, a proto je nutné a povinné, aby naši výkonnostní plavci jednou ročně podstoupit specializovanou lékařskou prohlídku. Dle Vyhlášky o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu č. 391/2013 Sb. plavci spadají do kategorie výkonnostního sportu a zdravotně náročné sportovní disciplíny (bod 3b, vyhlášky) a je pro mě předepsáno následující: 
  • zjištění základní antropometrie, 
  • standardní klidové elektrokardiografické vyšetření (EKG), 
  • zátěžové vyšetření včetně monitorace elektrokardiografické křivky a tlaku krve, 
  • laboratorní a jiná odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav zjištěný základním vyšetřením nebo pokud je to nutné s ohledem na věk posuzované osoby nebo zdravotní náročnost sportu a předpokládanou intenzitu zatížení a objem tréninku. 
Na základě uvedeného vyhláškou vedení oddíl plavání SK Motorlet Praha, spolek povinně předepisuje:

pro plavce stáří do 10 let, 10 let a do výšky 160 cm 

Klidové EKG: dvanácti svodové klidové (nezátěžové) EKG primárně určující poruchy vzniku a vedení vzruchu v srdci a pomáhá specifikovat strukturální poškození srdečního svalu. Vyšetřovaná osoba si pouze lehne na pár minut na záda a na zápěstí, kotníky a hrudník jsou umístěny EKG svody a dále jen leží a klidně dýchá. Výsledkem je EKG křivka zobrazující aktivitu srdce. 

pro plavce starší než 10 let a výšky nad 160 cm

PEKG (zátěžové EKG): Sledování fyziologických klidových parametrů a jejich změny a reakce na zátěž na ergometru. Sleduje se EKG křivka, tepová frekvence, maximální zátěže a krevní tlak. 

Dále je doporučené, ale dobrovolné echokardiografické vyšetření: Ultrazvuk srdce je neinvazivní vyšetření, které detekuje srdeční vady, poruchy hybnosti srdečních komor a strukturální poškození myokardu. 

Oddíl plavání SK Motorlet Praha od 1. ledna 2023 na lékařské prohlídky nepřispívá! Potvrzení, resp. lékařskou zprávu je nutné nahrát jako sken do KISu a předat trenérovi družstva!


Kontakty: 

MUDr. Michal Šerf 
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) Salmovská 5, Praha 2, 120 00 (v suterénu) 
Ordinační hodiny: po-pá: 8.00-12.00 a 13.00-15.00 hod (objednávka telefonicky na 224 965 730).
S sebou: ranní moč, kartičku pojištěnce, ručník, kraťasy, tričko, běžecké boty a výpis z lekařské dokumentace od praktického lékaře (pouze při 1. návštěvě). Prosím počítejte s delší čekací dobou na termín objednání. 

Radlická 298/105, 150 00 Praha 5 
Kontaktní osoba: David Šolaja, tel.: +420 774 435 655, e-mail: solaja.david@fallandgetup.com.

Chuchelská 466/5, 14300 Praha 12, tel.: 601 303 651


Oddíl akceptuje i lékařské zprávy od Vámi preferovaných lékařů ve výše předepsaném rozsahu.