Upřesnění rozvrhu tréninků

V Radlicích se začíná po letním soustředění tréninkem v úterý 2. září od 17:15. První ranní trénink bude v pondělí 8. září a letošní poslední je naplánován na čtvrtek 27. listopadu. Závěr roku a ukončení tréninků je spojen s tradičními Vánočními hrátkami, které budou ve čtvrtek 18. prosince. V dalším kalendářním roce je zahájení stanoveno na pondělí 5. ledna v 17:15. Plavci prvního družstva ale zahajují již ranním tréninkem.

Přehled odchylek oproti standardnímu tréninkovému rozvrhu ve druhém pololetí roku 2008:

Sobotní tréninky od 8:00 do 10:00 budou v září 13. i 27. a v říjnu 4. a 11. Navíc sobotní rána 8. a 15. listopadu jsou v Radlicích vyhrazena pro Oddílové srovnávací přebory. Více informací o dalších plánovaných závodech na druhé pololetí letošního roku naleznete v rubrice Termíny.

Je naplánováno i výběrové podzimní soustředění do Pardubic od 25. do 29. října. Tedy v době podzimních prázdnin, kdy standardní tréninky odpadají.

kalendář