Výpis výsledků z Registru výkonů

Mistrovství ČR družstev - finále

místoPlzeň - Slovany
bazén50m / 10 drah
datum21. - 22.04.2012
pořadatelPK Slávia VŠ Plzeň
měření časůelektronická časomíra

výsledky
věková kategorie
podbarvit výkony
plavců z oddílu
včetně oblasti
převzít pořadíZávodu se zúčastnilo 10 českých oddílů, tzn. 72 plavců a 73 plavkyň. V Registrů je z tohoto závodu uloženo celkem 414 výkonů těchto 145 závodníků. V Registru jsou všechny výkony vyjma štafet.

Položka "výsledky" obsahuje pouze ty disciplíny, ve kterých se v závodě soutěžilo (vyjma štafet).

Položka "věková kategorie" obsahuje kategorie, pro které byl závod vypsán. Případně i kategorie doplňkové, ve kterých lze také vypsat výsledky. Ty jsou odděleny textem "jiné ..." (ten se ale nezobrazuje ve starších verzích prohlížečů).

Pokud v závodě startovali mimo soutěž i plavci nespadající do oficiálního věkového limitu pro závod, jsou jejich výkony dostupné pouze při volbě "bez omezení".

Zaškrnutím položky "včetně oblasti" se nastaví podbarvení výkonů plavců i z oddílů, které patří do stejného "kraje" jako oddíl zvolený ve volbě "podbarvit ..." - podbarvení je ale provedeno odlišnou barvou.

Volba převzít pořadí umožňuje zobrazit pořadí podle výsledkové listiny. Standardně je pořadí dopočítáváno podle výkonů uložených v Registru. To ale může být zvláště u nekompletních výsledků značně zkreslené. Dopočítavané pořadí je odlišeno od převzatého tečkou za číslicí.