Zajisté víte, ...

Vydáno dne 17. 10. 2005


"Zajisté víte, že od 1.5.2005 jsou "nejlepší výkony žactva" platné pouze z časomíry." Po vydání článku o překonání žákovského rekordu na jarních KPŽ A na Strahově jsme byli touto větou ze strany ČSPS upozorněni na naší neznalost nového soutěžního řádu. Napodruhé to snad už v pořádku je. Ale kdo ví?

V soutěžním řádu v paragrafu 18.1, který se týká rekordů dospělých, se zdůrazňuje pojem (homologované) elektronické časoměrné zřízení. V paragrafu 19.2, který se týká žákovských rekordů, se už o homologaci nehovoří, ale to asi neznamená, že není požadována. Navíc z toho vyplývá, že se u nás asi používají i nehomologovaná elektronická časoměrná zařízení. Ale podle čeho se poznají, to už se z dokumentu nikdo nedozví.

Ovšem v tomtéž dokumentu paragraf 19.6. stanovuje, že "ČSPS uveřejňuje tabulky nejlepších výkonů žactva ČR ve statistické ročence za příslušný kalendářní rok a průběžně na webové stránce ČSPS - http://plavani.cstv.cz." Předpokládám, že "chlapci" z ČSPS soutěžní řád znají. Například ale tento bod se zjevně zatím neplní. Uvidíme, jestli na potvrzení překonání rekordu budeme muset čekat až do vydání ročenky.Mimochodem, snad by bylo vhodné při příští změně soutěžního řádu připravit současně i stručný přehled novinek a změn. A doplnit ho i o jejich zdůvodnění. Například proč dorostenecké rekordy mužů jsou pro kategorii 15 - 18 let, ale u žen pro 15 - 16 let. Zvláště když už se v předešlém roce sjednotilo rozdělení na mladší a starší dorost pro obě pohlaví. Nebo třeba proč už se nebudou oficiálně sledovat nejlepší výkony jedenáctiletých a nejmladšího žactva.18/10/05 - doplněk
Podle informace z ČSPS jsou všechny jejich časomíry homologované. Na závodech v Radlicích bylo tedy homologované elektronické časoměrné zřízení.

08/11/05 - aktualizace
Vida, tabulky rekordů se objevily. Podle data už 24.10. Takže rekord platí. Ale dvě upřesnění :
Michal LEDL a nikoliv LÉDL a v tabulce "Překonané n.v." je chybně uveden i Michalův čas na 100 m motýlek :58.46 i když v tabulce "Nej.výkony" je správně na této trati uveden čas :57.60 Jana ŠEFLA ...

autor: bzz | komentářů: 0


předchozí články v MoPlogu:

14.09.2005 - My, co spolu mluvíme
si do plavání kecat nedáme (a do nominací obzvlášť ne)
02.09.2005 - Za odměnu kratší prázdniny
ale jen pro ty nejlepší
26.06.2005 - Z druhé strany
všechno asi vypadá jinak
08.06.2005 - Demografický paradox
dětí ubývá - úspěchů přibývá
03.06.2005 - Dopis do kotelny?
nebo správcům stránek ČSPS

v MoPlogu je celkem 49 článků - vypsat jejich seznam