Je co zlepšovat ?

Vydáno dne 13. 09. 2007


Už třetím rokem je na stránkách ČSPS rubrika Statistika. A nutno dodat - celkem dobrá. Výrazně posunula, alespoň v mých očích, stránky ČSPS správným směrem.* Bohužel pořád tak nějak nemůže vybřednout z amatérské úrovně a nabídnout profesionální řešení. Je to možná i tím, že údržba a aktualizace datové základny je asi poměrně pracná. Bez jednoznačné identifikace plavců ve výsledcích závodů je ale nějaké výrazné zlepšení asi nemyslitelné.

registr To ovšem není pro STK oddílů žádná novinka. Minimálně už před šesti lety jednali totiž jejich zástupci o způsobu, jakým ji zavést. A od té doby určitě ještě několikrát. Názory se vyvíjely a byly i diametrálně odlišné. Část z nich doputovala až ke mně. Od zásadního odmítání alfanumerického identifikátoru jako potencionálního zdroje chyb až po návrh používat v přihláškách na závody pouze identifikátor plavce a čísla disciplín. Ovšem zásadní zádrhel nakonec asi nastal ve volbě samotného identifikátoru. Jako nejvhodnější bylo totiž vybráno rodné číslo plavce. S ním se prostě nedá nic jiného srovnávat. Zákonem je ale jeho veřejné používání omezeno. Přitom statní správa si v mnoha oblastech jeho vystavení na Internetu povolila. Snad se ale brzy příslušné zákony změní.

Tak zhruba takový stav byl před třemi roky. Tehdy jsem totiž nabídnul výkonnému sekretáři Soutěžní komise plavání Praha, panu Srbovi, spolupráci. Chtěl jsem pomocí Registru výkonů a programu Přihlášky zpřístupnit na stránkách Motorletu pro pražské oddíly přihlašování na závody včetně průběžné aktualizace výkonů. Byl jsem zdvořile odmítnut s odkazem na to, že Bohemians mají vlastní, lepší řešení. A toho se nehodlají vzdát. Těžko odporovat, neznám žádné podstatné podrobnosti. A konec konců Jan Srb je vlastně zároveň i hlavním pražským STK, takže hledat řešení musí především on a ne já.

Přestal jsem se pak o další vývoj zajímat. Vlastně jsem ani nepochopil, proč je tvar identifikátoru tak důležitý. Podle mého názoru je podstatný způsob přihlašování. Pokud bude možnost přihlásit se prostřednictvím Internetu s využitím centrální databáze výsledků a databáze plavců, pak tvar identifikátoru nemusí STK oddílů vůbec zajímat. Je to pouze problém pro programátora. A ten asi nezvolí zrovna rodné číslo. Minimálně proto, že není zrovna nejúspornější.** ČSPS tedy nyní má už poměrně dlouhou dobu obě nezbytné databáze. Tak trpělivě čekám, kdy už přijde s nějakým řešením. A pořád nic. Kde jsou ty růže?

Možná by vedení ČSPS mohlo věnovat méně úsilí kardinálním otázkám typu "kam až lze posunout termín konání MČR" nebo "zda plavat ještě závody MČR v krátkém bazénu" a dořešit nepoměrně jednodušší problém - "jak efektivně využít data, které má ČSPS k dispozici".***

Na závěr malé shrnutí.

  • Téměř stoprocentním identifikátorem plavce je kombinace jeho jména, ročníku narození a oddílové příslušnosti. Problémy s identifikací plavců ve výsledcích závodů způsobují především chyby při zadávání dat. Využívání datových souborů pro přihlašování výrazně snížilo počet chyb, ale stále jsou běžné.
  • Pokud STK oddílu bude mít přístup k internetovému přihlašování napojenému na databáze ČSPS, pak v rámci svého oddílu plavce identifikuje. Navíc režim zadávání přihlášky bude určitě neveřejný, takže pro výběr plavce může mít STK k dispozici i další identifikační údaje.
  • Přihlášky nových registrací plavců, žádosti o přestup popř. změnu v registračních údajích by měly být řešeny v rámci téhož internetového programu a centrální databáze.
  • Alternativní možnost dávkového vložení přihlášky oddílu do centrální databáze je asi nezbytná. STK oddílů tak budou moci využít i stávající privátní řešení a pro určité závody i "oddílové" časy. Vedle specifikace přenosového souboru výsledků a souboru pro přihlašování pak musí existovat i specifikace souboru s popisem závodu. Mimochodem přenosový souboru výsledků by docela zasloužil předělat nebo alespoň doplnit a dotáhnout pravidla pro jeho generování.
  • I pro organizátory závodů by mělo centrální zadávání dat několik výhod - například načtení všech přihlášek najednou v jednotném formátu, korektní vstupní data plně respektující propozice závodu a především pak propagaci závodu obsahující navíc informace o průběžné obsazenosti jednotlivých disciplín před uzávěrkou přihlášek. To samozřejmě nezajímá jenom organizátory.

Poznámky pod čarou

* Nebyla to určitě za ty tři roky jediná změna k lepšímu, ale pro mne ta nejpodstatnější. Konkurence zase nebyla až tak velká. A například kvůli tomu, že ČSPS odtajnilo veřejnosti v kontaktech složení svého vedení, praporky nevyvěsím. To spíše až tehdy, až na jejích stránkách budou i výsledky všech KPŽ. Získat je dvakrát do roka z deseti oblastí vyžaduje zřejmě nadlidské úsilí.

** V Registru výkonů používáme pro identifikaci každého plavce dva bajty. Kapacita databáze plavců je tak přes 65 tisíc jmen. Rodné číslo vyžaduje alespoň bajty čtyři. To není zas tak malý rozdíl, protože identifikátor plavce je používán téměř u všech záznamů v databázi. Těch může být za rok i několik set tisíc. Ovšem asi větší problém by rodné číslo způsobovalo při zadávání nových plavců. Místo generování jednoznačného identifikátoru by se musel přebírat ručně zadaný identifikátor. Naprogramovat možnost jeho pozdější opravy by mohlo být docela komplikované.

*** Statistika není jediná. Na stránkách SwimWare je obdobné řešení, byť je hodně limitované přístupem k datům. Ke skutečnému celorepublikovému internetovému registru výsledků má přesto o poznání blíže než Statistika. Je velká škoda, že vedení ČSPS nedokáže oslovit jeho autory a získat je pro spolupráci. Entuziasmus pana Banzeta a programátorské znalosti pana Stuchlíka by snad výrazně posunuly současný pomaloučký vývoj. To se ale na ně asi dřív obrátí Český Svaz Pivovarů a Sladoven.


autor: bzz | komentářů: 0


předchozí články v MoPlogu:

19.07.2007 - Skoti vědí proč
snad to ví i ČSPS
25.06.2007 - Dětské olympijské hry
III. olympiáda dětí a mládeže ČR pohledem trenéra
01.05.2007 - Jablka s hruškami
si splete málokdo, a proto je sčítá jen ...
09.04.2007 - Byl to vůbec úspěch?
určitě, ale záleží i na úhlu pohledu
08.03.2007 - Zuby koně
aneb proč od Silvestra nefungovaly stránky Motorletu

v MoPlogu je celkem 49 článků - vypsat jejich seznam