VSP schvaluje

Vydáno dne 31. 03. 2009


Na jaře 2006 potřebovalo USK posilu pro soutěž družstev. Obrátilo se na Motorlet, zda bude souhlasit s přestupem Petra LEDLA. Odpověď byla kladná a už na semifinále mělo USK výborného štrekaře. Konec konců Petr jako student gymnázia Přípotoční v USK trénoval a i proto chtěl novému oddílu pomoci. Když se Petr po maturitě rozhodl na podzim 2008 vrátit do Motorletu, podmínilo USK souhlas s přestupem odstupným 20 000,- Kč.

Přestupní řád - § 3.1 "Sportovně-technické přestupy uskutečňují sportovci na základě vlastního uvážení k zabezpečení dalšího rozvoje své sportovní výkonnosti. Tyto přestupy se uskutečňují po vzájemné dohodě mezi sportovcem, jeho mateřským oddílem a novým oddílem, do kterého sportovec chce přestoupit."

Přestupní řád - § 3.5 "Výše odstupného se stanoví na základě výkonnosti sportovce, dosažené maximálně v období 12 měsíců před podáním žádosti o přestup. Pokud v uvedené době dosáhl sportovec limitu I. VT (výkonnostní třídy), činí maximální výše odstupného 20 000,- Kč, při dosažení limitu II. VT činí maximální odstupné 10 000,- Kč, a při dosažení limitu III. VT činí maximální odstupné 5000,- Kč. Za sportovce nižší výkonnostní úrovně nelze odstupné požadovat."

il.

Někdy je dohoda ale asi těžká. V Petrově případě stačilo si trochu dřív přečíst Přestupní řád - § 3.5 "Pro postup podle článku 3, odst. 3.2, 3.3 a 3.4 se považuje za mateřský oddíl, pouze ten oddíl jehož byl přestupující závodník členem minimálně 24 měsíců předcházejících dni podání přestupu." A bylo po problému.

Tedy snad bylo. Na podzim 2008 došlo k úpravě Přestupního řádu a byl vypuštěn § 3.10 "Přestupy spojené s přechodem na školu s plaveckou přípravou nebo do center sportovní přípravy MŠTM, MO a MV ČR jsou posuzovány jako přestupy sportovně-technické." Ing. Vladimír Srb toto vypuštění zdůvodňoval údajně tím, že oddíly nezařazené mezi privilegované pak budou mít šanci získat za své plavce odstupné. Mé právní povědomí mi spíše napovídá, že zanikla povinnost posuzovat tyto přestupy jako sportovně-technické a přednostně je řešit v souladu s výše uvedeným § 3.5.

Jedna věc je ale odstupné požadovat a druhá je ho dostat. Kdy je to komedie, kdy tragedie a kdy je to smysluplný požadavek? A jak to VSP pozná? Odstupným podmíněných přestupů řeší poměrně dost. V předchozím MoPBlogu byl jako "odsouzeníhodný příklad" uvedena Česká plavecká škola. Za přestup Kateřiny Dlabolové z USK do ČPŠ odklepl VSP odstupné 20 000 Kč. Když USK kdysi zaregistrovalo Kateřinu jako svoji mladší žačku, mateřskému oddílu Neptun Praha to nikdo ani neoznámil, natož aby se ptal ... 8-|Letos se do tohoto divadla zapojil i Motorlet a poprvé požadoval za svého plavce odstupné. Od USK. Že by na revanš?


autor: bzz | komentářů: 0


předchozí články v MoPlogu:

10.03.2009 - VSP pokutuje
asi i za své chyby
04.03.2009 - VSP kladně hodnotí
pochvala nic nestojí
26.01.2009 - Kapka pesimismu
aneb černočerné vyhlídky
17.12.2008 - Bez jednoho tisíc
ale dva asi těžko
22.09.2008 - Plavky!! Plavky. Plavky?
aneb takový byl kubrt.net

v MoPlogu je celkem 49 článků - vypsat jejich seznam